Máš záujem sa stať členom prestížneho klubu Destination Blue?

 Najskôr mi, prosím, dovoľ vysvetliť, kto sme a čo robíme.Sme celosvetovo aktívni v našich enviromentálych, záujmových a športových projektoch. 

Zdokonaľovanie a harmonizovanie človeka s fokusom na prírodu a jej energetické vplyvy. 
Čo získaš členstvom v Destination Blue? 


Hlavne sú to vedomosti a skúsenosti z prvej ruky. Možnosť spolupodieľať sa na aktivitách, ktoré Ti od začiatku prinesú nadhľad nad vecou. Spolutvoriť a rozvíjať skvelé nadčasové projekty a aktivity. Aktivity týkajúce sa poväčšine  zlepšovania a zkvalitňovania života či už vlastného, ale aj ostatních ľudí a kultúr. Enviromentálnymi aktivitami pomáhame skvalitniť, prečistiť, pripraviť prírodu na ľahšie fungovanie v svojich cykloch. Tu dávame možnosť ľuďom kvalitnejšie a plnohodnotnejšie sa prepojiť s Univerzom. 

V neposlednom rade pracujeme na vlastnej vnímavosti svojho tela a mentálnej časti našeho Ja. Základom kvalitnej práce je, poznať prírodu, okolie a vedieť odhadnúť potenciál, ako sa správa a dokázať sa s týmito vplyvmi zladiť.

 Získavaš ním všetky výhody člena Destination Blue. Včasné informácie o našich akciách, sústredeniach v kempoch v prírode, seminároch organizovaných Destination Blue a našimi partnermi. Zľavy napr. pri cestovaní  s Coconut Travel. Finančné ohodnotenie člena Klubu ale nie je prioritou. Členovia Destination Blue sú predčasne informovaní, pozývaní na workshopy, reálne posedenia, pričom si získajú výhodnejšiu štartovaciu pozíciu v aktivitách a rôznych projektoch. 

Členovia Destination Blue sú vždy o krok vpred. Sú nadčasoví rovnako ako naše spoločné ciele. 

Tečieme s potenciálom života.


Pripoj sa k Destination Blue! 
Žiadosť o členstvo v Destination Blue