Oheň

Oheň páli, prepaľuje až spaľuje. Maximálna aktivita, oslava, radosť. Rýchly pohyb, subtílny, neuchopiteľný. Divokosť, krása a smiech. Silná charizma. Je symbolom veku maximálnej výkonnosti, dosiahnutia maximálna.

 Leto, poludnie, najvyšší dosiahnutý bod.

Vyššie a ďalej to už neide a po tejto fázy prichádza obrat. 

Prepojenie na niečo väčšie.


Oheň je tvorený drevom. 

Ďalším prikladaním dreva posilujete oheň. Je dieťaťom dreva. 

Oheň tvorí zem, teda je matkou zeme. Zem oslabuje oheň, redukuje ho.

Oheň kontroluje kov. Topí ho a silne mu znižuje účinok.

Oheň je sám kontrolovaný vodou a je silne vodou redukovaný, riadený.

Element oheň sa prejavuje v srdci a tenkom čreve a dvoch nezmaterializovaných vnútorných orgánoch perikárde a trojitom ohrievači.Drevo


Drevo je rýchlo rastúce, pružné a zelené. Je veľmi flexibilné. Obrastá, prerastá a rýchlo sa mení. Produkuje stále nové tvary. 
Je veľmi rýchlo reagujúce na zmeny v okolí. Je symbolom mladosti, rýchlosti a života. Symbol rána, jari a začiatkov. Čerstvosť a odhodlanie. Pri tlaku naň sa prispôsobí, zohne, skloní. Po prejdení nepriazne sa opäť narovná. Nikdy sa nevzdáva. Neustále hľadanie nových ciest.
Rýchlosť, expanzia, flexibilita a kreativita.

Drevo podporuje a tvorí oheň, teda je matkou ohňa.

Drevo je tvorené vodou, teda je dieťaťom vody.

Drevo je kontrolované, riadené kovom. Kov mu udáva tvar a smer.

Drevo narušuje a kontroluje, spevňuje zem. Drží, mení a udáva do pohybu stabilitu zeme.


Pečeň a žlčník - štartéri akcií.Voda

Tečie, neustále obmýva, krúži, mení tvar, prispôsobuje sa. Naberá ostatné prvky, informácie do seba, pamätá si, schopnosť memorovať. Tečie v kľude, zalieva, vtečie do všetkých aj tých najmenších skulín, pritečie aj za roh.

Schopná prisposobenia sa k okoliu tvarom aj myšlienkami, sleduje, nesleduje. 

Tajomná, chladná, maximalny yin.
Dokáže sa zmeniť, premeniť znova a znova. Kvapalné skupenstvo, pevné, para a opäť tam a sem.
Dokáže byť neuchopiteľná a neviditeĺná, vznášať sa ( vodná para, vlhkosť vzduchu ).
Dokáže byť čiastočne uchopiteľná do ruky na dotyk, ale ihneď zmení tvar, prispôsobí sa a pretečie medzi prsty, unikne.
Dokáže byť pevná, uchopiteľná. 
Pulzuje, zväčšuje sa, dýcha. Dokáže byť jemná. Je potrebná k životu. Dokáže zaútočiť a ničiť ( tsunami ) alebo v tichu odpočívať ( rybník ). 

Obteká, pozoruje, nasáva, naberá, ale dokáže silne priamo zaútočiť a tvrdo zdeštruovať.

Je vytrvalá a plná energie, plná všetkého. Neúnavne dokáže krúžiť a prispôsobovať sa.


Interakcia okolia s vodou.

Podporuje rast, vyživuje začiatky, podporuje tvorenie, podporuje začiatok nového. Tvorí, je matkou elementu dreva.
Silne kontroluje a dokáže obmedziť, riadiť silný, rýchli pohyb, maximálnu aktivitu. Chladí horúčavu, leto, element oheň.
Je kontrolovaná a riadená zemou ( element zeme ) ,ktorá si ju usmerňuje nánosmi, meadrovaním v lese, na zemi. Stabilita, pevnosť- zakorenenie tu a teraz kontroluje vodu, flow.  
Je tvorená poriadkom prírody, je dcérou elementu kov, ktorý ju obohacuje.


Močový mechúr a obličky - uchovávatelia energie.